Zlecenia przeglądu

Dane dotyczące zlecenia


Dane zlecającego
Miejsce instalacji urządzenia

Informacje dodatkowe
WARUNKI REALIZACJI PRZEGLĄDU

  1. ZLECAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić dokonania czynności przeglądu okresowego urządzenia, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub elementów automatyki. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. rusztowanie, zwyżka jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu.

Formularz zabezpieczony przez reCAPTCHA. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Warunkami usługi Google.