fbpx

Projekty współfinansowane ze środków UE

NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
Opracowanie innowacyjnego zdecentralizowanego, zintegrowanego urządzenia wentylacyjno-chłodząco-ogrzewczego iUNIT”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zdecentralizowanego zintegrowanego urządzenia wentylacyjno-chłodząco-ogrzewczego iUNIT. Urządzenie będzie łączyło funkcje wentylacji z odzyskiem ciepła, chłodzenia i ogrzewania przy zachowaniu ultrapłaskich najmniejszych wymiarów spośród wszystkich urządzeń dostępnych na rynku. Projekt polega na opracowaniu prototypu systemu złożonego, składającego się z następujących kluczowych innowacyjnych elementów:
1) Indukcyjne panele klimatyzacyjne iPANEL-I wraz z zintegrowanym zespołem wentylatorowym wyposażone w panel dyfuzyjny, wymiennik, tackę skroplinową i układ odprowadzania skroplin oraz system sterowania, 2) moduł odzysku ciepła iRECOVERY.

Efekty projektu:
Innowacja produktowa – iUNIT

Wartość projektu: 3 097 016,23 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 097 016,23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 447 376,84 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Poznaj przyszłość wentylacji

 • iUNIT (i – Integrated, zintegrowany) – nazwa robocza pierwszego na świecie hybrydowego urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego o najmniejszej na świecie głębokości 2,5 – 4,5 cm.
 • Urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów (iPANEL-I, iRECOVERY) z których każde może pracować samodzielnie i każdy wyznacza nowe standardy dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ogrzewczych.
 • Oba elementy połączone ze sobą w całość tworzą zintegrowane, zdecentralizowane urządzenie wentylacyjno-chłodząco-ogrzewcze realizujące funkcje wentylacji z odzyskiem ciepła, chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem tylko jednego panelu na ścianie o głębokości 2-5 – 4,5 cm.
 • iPANEL-I – moduł odpowiedzialny za grzanie i chłodzenie pomieszczeń z wykorzystaniem zjawiska indukcji powietrza oraz efektu Coandy, pierwsza na świecie tego typu konstrukcja o unikalnej głębokości 2,5 – 4,5 cm głębokości.
 • iRECOVERY – moduł odpowiedzialny za wentylację i odzysk ciepła. Pierwsza na świecie konstrukcja wykorzystująca tylko pojedynczy wentylator realizujący ciągłą wymianę powietrza (nawiew powietrza świeżego, wywiew powietrza zużytego) oraz odzysk ciepła.
 • iUNIT (iPANEL-I + iRECOVERY) – wykorzystuje siłę motoryczną powietrza świeżego do indukcji powietrza recyrkulacyjnego przez zintegrowany wymiennik ciepła, co skutkuje redukcją zużycia energii elektrycznej od 50 do 80% w stosunku do tradycyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji.
 • iUNIT – nie wymaga zastosowania central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i cechuje go ultra szybki montaż bez rozległych i uciążliwych remontów pomieszczeń jak dla tradycyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji.
 • Kilka urządzeń iUNIT w budynku tworzy pierwszy na świecie bezprzewodowy system wentylacyjno-klimatyzacyjno-ogrzewczy.

Wszystkie załączone artykuły są publikowane na łamach uznanych czasopism branżowych

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other