fbpx

Projekty współfinansowane ze środków UE

NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.
Opracowanie innowacyjnego zdecentralizowanego, zintegrowanego urządzenia wentylacyjno-chłodząco-ogrzewczego iUNIT”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zdecentralizowanego zintegrowanego urządzenia wentylacyjno-chłodząco-ogrzewczego iUNIT. Urządzenie będzie łączyło funkcje wentylacji z odzyskiem ciepła, chłodzenia i ogrzewania przy zachowaniu ultrapłaskich najmniejszych wymiarów spośród wszystkich urządzeń dostępnych na rynku. Projekt polega na opracowaniu prototypu systemu złożonego, składającego się z następujących kluczowych innowacyjnych elementów:
1) Indukcyjne panele klimatyzacyjne iPANEL-I wraz z zintegrowanym zespołem wentylatorowym wyposażone w panel dyfuzyjny, wymiennik, tackę skroplinową i układ odprowadzania skroplin oraz system sterowania, 2) moduł odzysku ciepła iRECOVERY.

Efekty projektu:
Innowacja produktowa – iUNIT

Wartość projektu: 3 097 016,23 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 097 016,23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 447 376,84 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka