fbpx

Program „Mój Prąd 5.0”

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pompy Ciepła w nowej edycji programu „Mój Prąd”

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu, (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Program „Mój prąd 5.0″ ruszył 22 kwietnia 2023 roku. Jakie zmiany przynosi nowa edycja?

Poprzednie edycje programu oferowały dotacje wyłącznie do paneli fotowoltaicznych.
„Mój Prąd 5.0” wprowadził dużą zmianę, a mianowicie zakres dofinansowania rozszerzony został również o pompy ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych. Co ważne, program nie będzie brać pod uwagę kryteriów dochodowych. Pieniądze na pompę ciepła będą mogły przysługiwać nie tylko przy wymianie kopciucha, jak ma to miejsce w programie Czyste Powietrze, ale również na przykład przy wymianie kotła gazowego na pompę ciepła.

Wysokość dofinansowań na pompy ciepła odpowiadają dotacjom z programu Czyste Powietrze 2023:

 • na pompę ciepła powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł
 • na pompę ciepła powietrze-woda – do 12,6 tys. zł
 • na pompę ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  do 19,4 tys. zł
 • na gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  do 28 tys. zł.

Program Mój Prąd finansuje do 50% kosztów kwalifikowanych. Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane mają być w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia.

Do V edycji programu będą się liczyły wydatki poniesione od 01.02.2020 r. lub nieznacznie później (tak jak miało to miejsce w poprzednich edycjach).

Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania.

Grupa 1. – Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.), którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Grupa 2. –  Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy NIE SKORZYSTALI z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Grupa 3. – Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
1. Mikroinstalacja, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020
2. Zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing(rozliczanie wartościowe) – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
3. Do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu wskazanego w Tabeli nr 2. wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Tabele do pobrania z załączników na dole strony.

Gdzie zgłaszać wnioski? Czy trzeba zrobić to osobiście?

Wnioski należy składać w terminie od 22.04.2023 r. do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

O dofinansowanie trzeba wnioskować za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej dla programu „Mój Prąd 5.0” poprzez formularz zgłoszeniowy – https://mojprad.gov.pl/

Wniosek do programu zostać może złożony przez Pełnomocnika. W tym celu Wnioskodawca musi udzielić pełnomocnictwa na wzorze umieszczonym na stronie internetowej programu Mój Prąd w zakładce „o Programie”.

Ważne, by pamiętać, że wnioski papierowe będą odrzucane.

Więcej o programie – https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other