Pompa Ciepła Samsung Split z szafą ClimateHub

22.657,0027.446,00

Pompa ciepła Samung Split ClimateHub jest kompleksowym źródłem ciepła służącym do ogrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej, dostarczonym w pełni przez Samsung. System ClimateHub Split jest przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi PV oraz z siecią energetyczną w standardzie Smart Grid. Jednostka wewnętrzna ClimateHub to nazwa modułu hydraulicznego Samsung z nierdzewnym wbudowanym zasobnikiem CWU.  Jednostka ta dzięki  swojej kompaktowej konstrukcji, może zostać zintegrowana z zabudową kuchenną lub  pomieszczenia gospodarczego.

Wyczyść

Uruchomienie przez Autoryzowany Serwis

Cena produktu:
Dodatkowe opcje:
Cena całkowita:
  • Pełne informacje o produkcie znajdą Państwo załączonej karcie katalogowej.

Uwaga: 

Sprzedaż zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Osoby nie posiadające certyfikatu f-gazowego, mają obowiązek przestawienia umowy na wykonanie usługi instalowania, zawierającej w szczególności dane pozwalające na identyfikację urządzenia, które ma zostać zainstalowane, oraz:

  • informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących na rzecz użytkownika końcowego usługę instalowania – w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą prawną;
  • numer certyfikatu dla personelu osoby wykonującej usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego –w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą fizyczną.

Sprzedaż na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności instalowania, na podstawie certyfikatu dla przedsiębiorców.

Pobierz