fbpx

Innowacje

Poznaj przyszłość systemów HVAC!

iUNIT (i – Integrated, zintegrowany) – nazwa robocza pierwszego na świecie hybrydowego urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego o najmniejszej na świecie głębokości 2,5 – 4,5 cm.

Urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów (iPANEL-I, iRECOVERY) z których każde może pracować samodzielnie i każdy wyznacza nowe standardy dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ogrzewczych.

Oba elementy połączone ze sobą w całość tworzą zintegrowane, zdecentralizowane urządzenie wentylacyjno-chłodząco-ogrzewcze realizujące funkcje wentylacji z odzyskiem ciepła, chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem tylko jednego panelu na ścianie o głębokości 2-5 – 4,5 cm.

iPANEL-I – moduł odpowiedzialny za grzanie i chłodzenie pomieszczeń z wykorzystaniem zjawiska indukcji powietrza oraz efektu Coandy, pierwsza na świecie tego typu konstrukcja o unikalnej głębokości 2,5 – 4,5 cm głębokości.

iRECOVERY – moduł odpowiedzialny za wentylację i odzysk ciepła. Pierwsza na świecie konstrukcja wykorzystująca tylko pojedynczy wentylator realizujący ciągłą wymianę powietrza (nawiew powietrza świeżego, wywiew powietrza zużytego) oraz odzysk ciepła.

iUNIT (iPANEL-I + iRECOVERY) – wykorzystuje siłę motoryczną powietrza świeżego do indukcji powietrza recyrkulacyjnego przez zintegrowany wymiennik ciepła, co skutkuje redukcją zużycia energii elektrycznej od 50 do 80% w stosunku do tradycyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji.

iUNIT – nie wymaga zastosowania central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i cechuje go ultra szybki montaż bez rozległych i uciążliwych remontów pomieszczeń jak dla tradycyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji.

Kilka urządzeń iUNIT w budynku tworzy pierwszy na świecie bezprzewodowy system wentylacyjno-klimatyzacyjno-ogrzewczy.

O naszym rozwiązaniu w uznanych czasopismach branżowych

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami– skontaktuj się z nami.

    Formularz zabezpieczony przez reCAPTCHA. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Warunkami usługi Google.