fbpx

FAQ

Inteligentna sieć elektryczna (Smart Grid) skutecznie wykorzystuje zachowania i działania wszystkich podłączonych do niej użytkowników. Smart Grid umożliwia użytkownikom korzystanie z energii elektrycznej w ekonomiczny, wydajny i zrównoważony sposób. Dzięki dostępnej funkcji PV, system można podłączyć do paneli słonecznych, oszczędzając energię z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Pompy Ciepła Samsung EHS plasują się w najwyżej efektywności energetycznej A+++ w całym przedziale mocy zarówno dla pomp ciepła Mono jak i Split.

Pompy ciepła Samsung to jedne z najcichszych urządzeń tego typu na polskim rynku. Układ sterowania maszyny został wyposażony w funkcje cichej pracy. Użytkownik ma możliwość obniżenia poziomu ciśnienia akustycznego  o 3dB, 5dB, 7dB,  lub do stałej wartości –  35dB w odległości 3 m.  Właściwość taką można wykorzystać przy bardzo restrykcyjnych wymaganiach akustycznych w miejscu montażu, kiedy instalujemy agregat pompy ciepła na balkonie kamienicy lub balkonie domu wielorodzinnego. Dla przykładu pompa ciepła Samsungu EHS 9 kW po włączeniu funkcji pracy cichej, traci ok. 30% mocy nominalnej, czyli upraszczając staję się pompą o mocy ok. 6 kW. W  zamian otrzymujemy wyjątkowo ciche urządzenie. Warto rozważyć taką opcję, tym więcej że różnica w cenie  agregatów nieznaczna.

Aktualnie obowiązującym aktem w tym zakresie jest  wprowadzona w 2004 do zbioru polskich norm norma europejska PN-EN 12831:2004 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Obliczenie zapotrzebowania na moc „cieplną” wraz z jej nowelizacją jej nowelizacji z 2006 roku PN-EN 12831:2006  która określa podział klimatyczny wg poniższej tabeli  i mapy.

Tak. użytkownik ma możliwość sterownia funkcjami swojej pompy ciepła za pomocą smartfona poprzez wi-fi. W tym celu należy zakupić i podłączyć dodatkowy moduł. MIM-H04N oraz zainstalować aplikację SmartThings. Pobierz aplikację SmartThings: 

Na telefony z Androidem

Na IOS

Nowe pompy ciepła Samsung EHS zawierają ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

COP to współczynnik efektywności energetycznej. Pompa ciepła EHS Samsung pozwala uzyskać nawet 5,20 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Oznacza to, iż wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania wynosi  5,20. Dla porównania kotły gazowe zamieniają energię zawartą w paliwie na energię cieplną ze sprawnością poniżej 100%.

Nowy sterownik dotykowy pozwala użytkownikom zarządzać niezależnie dwoma różnymi strefami grzewczymi. Oznacza to, że zarówno grzejniki, jak i niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe mogą być wykorzystywane w efektywny sposób.

Skrót A2W  pochodzi od słów Air to Water (Powietrze-Woda). Nomenklatura ta często występuje przy opisie parametrów pracy pompy ciepła jak w przykładzie poniżej.

A7/W35 – gdzie:

 • A7 oznacza +7 st. C temperaturę powietrza zewnętrznego
 • W35 oznacza +35 st. C temperaturę wody zasilającej instalacje grzewczą

Warto wiedzieć że moc grzewcza pompy ciepła jest bezpośrednio uzależniona od parametrów powietrza zewnętrznego i temperatury wody grzewczej.

Przykład:

Jeżeli pompa ciepła dla parametrów  A7/W35 ma 6 kW mocy grzewczej, to dla parametrów A-10/W35 będzie miała ok. 90 % mocy nominalnej.

Budynek Pasywny – do 15 W/m2 lub certyfikat domu pasywnego

Budynek Niskoenergetyczny – od 15 do 45 W/m2 (bardzo dobra izolacja, okna 3 szybowe, rekuperacja o całkowitej sprawności ok. 90%)

Budynek Energooszczędny – od 45 do 80 W/m2 (dobra izolacja, okna
3 szybowe, rekuperacja o całkowitej sprawności ok. 70%)

Budynek Średnio energooszczędny – od 80 do 100 W/m2 (izolacja
ok. 5 cm, okna 2 szybowe, wentylacja grawitacyjna)

Budynek  Energochłonny – od 100 do 150 W/m2 – zalecana termomodernizacja przed instalacją pompy ciepła

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest dość złożona i odnosi się do pomp ciepła, które mają fabrycznie zainstalowany czujnik temperatury powietrza zewnętrznego na obudowie agregatu.
Należy rónież zaznaczyć, że umiejscowienie jednostki zewnętrznej ma istotne znaczenie tylko w przypadku pracy urządzenia w trybie krzywej pogodowej (krzywej grzewczej).

Przypadek 1.
Pompa ciepła współpracuje z systemem ogrzewania o dużej bezwładności tj. klasyczne ogrzewanie podłogowe, wtedy lepsze jest umiejscowienie agregatu od strony wschodniej.

Dlaczego?
W praktyce bardzo często spotykamy się z sytuację, że po mroźnej, bezchmurnej nocy, bardzo wcześnie pojawia się pełne słońce. W takim przypadku agregat posadowieny od strony wschodniej ma szanse na szybsze wychwycenie nadchodzącej zmiany temperatury w dzień. W skrócie, system jest w stanie zareagować w taki sposób, że szybciej obniży temperaturę zasilania, lub całkowicie wyłączy agregat, broniąc w ten sposób budynek przed przegrzaniem oraz marnowaniem energii elektrycznej.

Przypadek 2

Jeżeli pompa ciepła współpracuje z systemem ogrzewania o niskiej bezwładności tj.  klimakonwektory wentylatorowe lub przewymiarowane klasyczne grzejniki, to lepsze jest umiejscowienie agregatu od strony północnej.

Dlaczego?
Analogicznie jak w przykładzie przestawionym powyżej, pomimo że po mroźnej, bezchmurnej nocy bardzo wcześnie pojawia się pełne słońce, rzeczywista temperatura powietrza jest bardzo niska, często poniżej zera. W takim przypadku agregat posadowieny od strony północnej będzie jeszcze pracował 3-4 godziny na wyższych temperaturach, nie powodując odczucia dyskomfortu w pomieszczeniach.

Warto zaznaczyć, że ekspozycja południowa lub zachodnia nie jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia grzania ciepłej wody użytkowej. W upalne, letnie dni czujnik temperatury zewnętrznej wystawiony na bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie słoneczne często zawyża odczyt i wskazuje temperaturę nawet powyżej 35 st. C., wtedy urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ogrzewania CWU za pomocą grzałek elektrycznych. Zdjęcie widoczne poniżej przedstawia sytuację gdzie nasłoneczniony, umiejscowiony od strony zachodniej czujnik jednostki zewnętrznej odczytuje temperaturę 42 st. C.

Zbiornik buforowy to po prostu dodatkowy zbiornik cieczy w instalacji hydraulicznej, którego zadaniem jest sztuczne zwiększenie zładu (ilości cieczy) w instalacji hydraulicznej. Na przykładowym zdjęciu poniżej widać dodatkowy 50l. zbiornik buforowy.

Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne i niezmienne od lat. Zastosowanie zbiornika buforowego jako dodatkowego zładu w instalacji hydraulicznej musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne i techniczne. Polecamy stosować się do zaleceń Pana Dipl.-Ing. Petera Hubachera: „Typowym problemem instalacji z pompą ciepła jest też zbytnie jej skomplikowanie w części hydraulicznej. Od wielu lat moje zalecenie jest takie samo: im mniej skomplikowana jest instalacja, tym większa efektywność oraz niezawodność eksploatacji”. Gdy jest wiele zbiorników, ich podłączenia często nie znajdują się w optymalnych miejscach, zbiorniki nie są dokładnie „uwarstwione” i dochodzi w nich do mieszania się stref. Z tego powodu wiele takich instalacji pracuje wyraźnie mniej efektywnie”.

Na Polskim rynku istnieje grupa instalatorów, którzy traktują ten element instalacji jako panaceum na wszystkie przypadłości. Wielu z nich stosuje argument, że bufor naprawia błędy instalacji hydraulicznej, pomaga przy odszranianiu, czy zapewnia minimalny przepływ. Te argumenty jednak do nas nie przemawiają, ponieważ instalacje hydrauliczne należy projektować i wykonywać bez błędów, w taki sposób, żeby wymagany minimalny przepływ przez pompę ciepła był zawsze zapewniony, a z odszranianiem nie będzie wtedy najmniejszego problemu.

Należy zapamiętać:Ogrzewanie podłogowe jest najlepszym naturalnym buforem ciepła i nie wymaga dodatkowego zbiornika buforowego. Ogrzewanie grzejnikowe wymaga zastosowania dodatkowego zbiornika buforowego, jeżeli pojemność wodnej instalacji nie przekracza pojemności minimalnej, zalecanej przez danego producenta pompy ciepła. Zbiornik buforowy jest natomiast bezwzględnie konieczny w instalacjach z matami kapilarnymi.

Sprzęgło hydrauliczne jest stalowym elementem statycznym  służącym do oddzielenia obiegu pierwotnego (w naszym przypadku obiegu pompy ciepła) od obiegu grzewczego (co). Sprzęgło hydrauliczne pełni szczególnie ważną rolę w/w przypadku łączenia dwóch i więcej różnych źródeł ciepła pracujących w jednym systemie grzewczym. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego staje się niezbędne w przypadku stosowania regulatorów temperatury pokojowej – zapewnia ono  wówczas stały przepływ masowy czynnika po stronie grzewczej pompy ciepła, zapobiegając występowaniu błędów przepływu.

Zdjęcie przedstawiające poprawny montaż agregatu. Ważne, aby urządzenie posadowić na konstrukcji o wysokości min. 30 cm. Należy również zadbać o swobodny odpływ kondensatu z tacy ociekowej. 

Drobne zanieczyszczenia  mechaniczne oraz pęcherzyki powietrza występujące w instalacjach grzewczych mogą być przyczyną zatorów, a w konsekwencji potencjalnych problemów z uzyskaniem wymaganego przepływu masowego czynnika grzewczego. Najczarniejszy jednak scenariusz, to mechaniczne zabrudzenie wymiennika płytowego w pompie ciepła.  Stosowanie  zwykłych filtrów siatkowych nie rozwiązuje problemu, ponieważ nie są one przeszkodą dla mniejszych cząstek, często ulegają zamuleniu i muszą być regularnie czyszczone lub wymieniane. Separatory powietrza i zanieczyszczeń usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki i drobiny zanieczyszczeń z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest pomijalnie niski. Cząstki magnetyczne występujące w wodzie przyciągane są bezpośrednio przez pole magnetyczne a wszystkie inne drobiny zanieczyszczeń również są niezwykle efektywnie wychwytywane. My od lat stosujemy i polecamy separatory firmy Flamco.

Zgodnie z 2 zasadą termodynamiki ciepło samoistnie płynie od ciała cieplejszego do chłodniejszego. Ścianki parownika muszą mieć zatem temperaturę niższą niż otaczające go powietrze, bo tylko wtedy będzie możliwy proces przepływu ciepła z otoczenia do układu chłodniczego urządzenia, a następnie do instalacji grzewczej. Konsekwencją niższej temperatury wymiennika jest wykraplanie się pary wodnej na jego zimnych ściankach (lamelach). Odszranianie parownika (jednostki zewnętrznej) pompy ciepła jest zatem całkowicie naturalnym procesem, polegającym na pozbyciu się nadmiaru szronu osadzonego na wymienniku. Pompa ciepła z wymiennikiem powietrznym najczęściej odszrania się przy temperaturze +4 st. C do -4 st C.

Firma Samsung w swojej ofercie posiada pompy ciepła powierze woda w wykonaniu :

MONO

 • Mono to pompy ciepła EHS Samsung, które wymagają jedynie połączeń hydraulicznych. Nie ma konieczności ingerowania w układ chłodniczy, co umożliwia montaż bez uprawnień chłodniczych. Instalację grzewczą można wykonać z wykorzystaniem wersji EHS Mono, agregatu i modułu sterującego oraz podzespołów instalacyjnych różnych producentów. Agregat Mono można połączyć także z jednostką wewnętrzną ClimateHub w wersji kompaktowej. ClimateHub Mono jest kompleksowym źródłem ciepła służącym do ogrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej, dostarczonym w pełni przez Samsung. System ClimateHub Mono jest przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi PV oraz z siecią energetyczną w standardzie Smart Grid.

Split

 • Split to wersja pompy ciepła w układzie rozdzielonym, w którym agregat i jednostkę wewnętrzną łączymy za pomocą przewodów chłodniczych. Instalację grzewczą można wykonać z wykorzystaniem naściennej jednostki wewnętrznej EHS Split oraz zasobnika CWU dowolnego producenta. Jeżeli szukasz gotowych rozwiązań, agregat Split można połączyć z jednostką wewnętrzną ClimateHub w wersji kompaktowej. ClimateHub Split jest kompleksowym żródłem ciepła służącym do ogrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej, dostarczonym w pełni przez Samsung. System ClimateHub Mono jest przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi PV oraz z siecią energetyczną w standardzie Smart Grid.

TDM

 • TDM Plus to wersja pompy ciepła w układzie rozdzielonym, w którym agregat i jednostki wewnętrzne połączone są za pomocą przewodów chłodniczych. Co wyjątkowe, do układu chłodniczego możemy, oprócz modułu hydraulicznego, podłączyć także powietrzne jednostki wewnętrzne, jak w klasycznym systemie klimatyzacji. Pompa ciepła TDM może ogrzewać lub chłodzić wodę (A2W) czy też powietrze (A2A) w zależności od potrzeb.

Jednostka wewnętrzna ClimateHub to nazwa modułu hydraulicznego Samsung z nierdzewnym zintegrowanym zasobnikiem CWU. Jednostka ta dzięki  swojej kompaktowej konstrukcji, może zostać zintegrowana z zabudową kuchenną lub  pomieszczenia gospodarczego.

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Split ze zintegrowanym zasobnikiem:

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Split z zasobnikiem dostarczanym osobno.

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Mono ze zintegrowanym zasobnikiem:

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Mono z zasobnikiem dostarczanym osobno:

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung TDM:

Tak, jest to możliwe na każdym etapie inwestycji. W tym celu instalator musi podłączyć jednostki do istniejącej instalacji chłodniczej EHS TDM za pomocą trójnika typu Y i odpowiednich zaworów EEV.

Tak. Najmniejsza dostępne pompa ciepła w ofercie firmy Samsung  z zasilaniem  3-fazowym to:

 • dla pompy Split – 9 kW
 • dla pompy  Mono – 8 kW

Obniżenie temperatury wody grzewczej w pompie ciepła o 1°C, to średnia oszczędność  pobranej energii elektrycznej ok. 2,5%.  Poniżej przykładowy pobór mocy pompy ciepła w zależności od temperatury zasilania instalacji grzewczej.

Temperatura zewnętrzna 7st. C (dla pompy ciepła split 6 kW) 

Temp. wody st. C.     30          35          40         45

Pobór mocy kW        1,1          1,22       1,37       1,51

Zarówno literatura jak i nasze, ponad 10 letnie doświadczenie pracy z pompami ciepła jednoznacznie wskazuje na konieczność wliczania mocy grzałek wspomagających, jako cześć całkowitej dostępnej mocy grzecznej pompy ciepła typu powietrze-woda.

UWAGA!

Przewymiarowanie pompy ciepła jest częstym błędem popełnianym przez niedoświadczonych instalatorów.

Poniżej przedstawiamy porównanie dla pompy przewymiarowanej (praca na samym kompresorze bez dodatkowych grzałek wspomagających) oraz o połowę mniejsza pompa wyposażona i korzystająca z pomocy grzałek przepływowych.

Dom  ok. 125 m2 – III strefa klimatyczna (system rozprowadzenia ciepła – grzejniki stalowe płytowe)

P.C. 12 kW bez grzałek – 3500 kWh/r. (pomiar średni  z 2 lat)

P.C. 6 kW z grzałkami – 2950 kWh/r. (pomiar średni  z 6 lat)

Z technicznego punktu widzenia w trybie grzania CWU, pompa ciepła przekazuje 100% swojej mocy na ten cel. Jednak dzięki technologii TDM użytkownik nie odczuje różnicy w pracy włączonych jednostek A2A w tym samym czasie.

Tak, pompy ciepła EHS umożliwiają taką adaptację. W tym celu należy wykorzystać 2-wężownicowy podgrzewacz CWU.

Tak, pompa ciepła Samsung EHS umożliwia taką adaptację zarówno dla funkcji ogrzewania przestrzeni (potrzeba zainstalowania sprzęgła hydraulicznego i dodatkowej pompy obiegowej) jaki i  podgrzewania ciepłej wody użytkowej (należy wykorzystać 2 wężownicowy podgrzewacz CWU). 

Oczywiście. Takie podłączenie jest możliwe. Należy tylko pamiętać o zastosowaniu (dozbrojeniu instalacji wodnej) dodatkowych elementach chroniących pompę ciepła przez zanieczyszczeniami,   tj. filtr magnetyczny lub separator zanieczyszczeń.  Zdarza się też potrzeba zainstalowania sprzęgła hydraulicznego i dodatkowej pompy obiegowej.

Tak, gdyż ciepła woda jest magazynowana w podgrzewaczu CWU. Jednakże po wyczerpaniu ciepłej wody w zasobniku pompa ciepła uruchomi się w trybie grzania. Zależność tą można programować indywidualnie poprzez ustawienie odpowiednich priorytetów na sterowniku EHS.

To zależy od parametrów temperatur dla jakich zaprojektowana została instalacja grzewcza. EHS jest niskotemperaturowym i średniotemperaturowym  źródłem ciepła o temperaturze zasilania 15-65 st. C. Jeżeli odbiorniki instalacji grzewczej były przystosowane do niskich temperatur zasilania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Należy sprawdzić czy instalacja grzewcza jest w stanie przekazać odpowiednią ilość ciepła do pomieszczenia przy danej temperaturze zewnętrznej i możliwej do uzyskania przez pompę ciepła temperaturze zasilania.

Oczywiście! Pompa ciepła Samsung EHS  w lato staje się agregatem chłodniczym doskonale współpracującym np.  z klimakonwektorami wentylatorowymi. Wybór producenta klimakonwektora nie ma znaczenia, wystarczy że spełnia on Państwa wymagania estetyczne oraz jest dobrany na odpowiednie parametry wody zasilającej. Do lata z reguły 7/12 st. C. Dla zimy 35/30 st. C.

Wszystkie pompy ciepła powietrze-woda Samsung EHS (9kW, 12kW, 14kW, 16kW) posiadają fabrycznie wbudowaną grzałkę tacy ociekowej jednostki zewnętrznej.

Dla pomp ciepła Samsung EHS odległość ta wynosi 15m.

Dostępne są dwie wersje urządzeń  wewnętrznych z zasobnikiem o pojemności 200 lub 260 litrów. Moduły hydrauliczne ze zintegrowanym fabrycznie zasobnikiem CWU są dostępne zarówna dla urządzeń Mono jak i Split.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić drogą mailową na adres: info@neoklima.pl. Po pomyślnej rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other